Speed My Mac best mac cleaning software is a free utility that checks your system and suggests measures to boost its speed. Since macs are increasingly used by users it is a great opportunity for speed improvement, particularly with the millions of Mac users all over the world. The program analyzes your computer to find out if your system is running slow. If it is, it can suggest some helpful things such as updating your operating system , or clearing the your files. This program will find and automatically fix the problems which are causing your PC to slow down.

There are many factors that could slow down your Mac system, with one being unneeded software that are installed on your hard drive. The utility scans your hard drive for unneeded applications. This will make sure that your computer runs smoothly. Another cause of slowing down your mac is your internet connection. Slow internet connections are a cause of slow downloads and other activities. This will drain you of energy and make your computer slower. Speed My Mac can speed up your Mac and correct various difficulties that might cause it to slow down.

Speed My Mac, a mac utility is in high demand. It is easy to use, free and it can improve the performance of your computer. It’s simple to operate. Download the program on this site. The program will then scan your mac. If it detects that your PC is slower, it will tell methods to speed up your mac as well as the most effective ways to free up some space on your hard disk.

Rekuperacja świetnie sprawdza się w okresach zimowych bowiem jej głównym zadaniem jest odzysk ciepła i dostawa oczyszczonego i podgrzanego powietrza do naszego domu.

A co w przypadku gdy jest lato i  panują upały?

Centrala bez możliwości schłodzenia powietrza dostarczy je o tej samej temperaturze jaka panuje na zewnątrz.

Przez jakiś czas, gdy w domu temperatura jest niższa od powietrza na zewnątrz wymiennik centrali będzie je schładzał.

Niestety po krótkim okresie temperatury się wyrównują i odzysk chłodu znika.  Aby ten proces wydłużyć należ w okresie nocy zwiększyć wydajność centrali, co pozwoli przez kilka godzin obniżyć temperaturę w domu.

W ciągu dnia wentylacja powinna być ustawiana na minimum wydajności. Jednak przy długotrwałych upałach takie działania niewiele pomogą.

Jeżeli chcemy by wentylacja mechaniczna mogła pracować w ciągu dnia bez podgrzewania budynku, wtedy rozważamy możliwości ochładzania powietrza nawiewanego poprzez zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła, chłodnicy glikolowej, czy układu sprężarkowego.

Należy jednak pamiętać, że przy długotrwałych upałach opisane poniżej rozwiązania nie zastąpią nam  w pełni układów  klimatyzacyjnych, a jedynie poprawiają ich sprawność.

Gruntowe wymienniki ciepła (GWC)

glikolowe, rurowe, żwirowe są w stanie obniżyć latem lub podnieść zimą temperaturę czerpanego z zewnątrz powietrza o około 6-10 stopni. Ich zaletą są najniższe koszty eksploatacyjne natomiast wadą obniżanie zdolności chłodniczej/grzewczej w miarę długotrwałego występowania upałów/mrozów.

Więcej na: https://www.rehau.com/pl-pl/gruntowy-powietrzny-wymiennik-ciepla-awadukt-thermo

Chłodnica/nagrzewnica glikolowa

źródłem chłodu dla urządzenia może być odrębnie wykonana instalacja lub  podpięcie do dolnego źródła gruntowej pompy ciepła. Odrębna instalacja niesie ze sobą koszty inwestycyjne i zwykle nie posiada tak dużej mocy chłodniczej jak w drugim rozwiązaniu. Jednak tu należy pamiętać o tym, że  praca nagrzewnicy w okresie zimy musi być uwzględniona w długości dolnego źródła by nie spowodować obniżenia sprawności pompy ciepła. W stosunku do GWC to rozwiązanie w dużym stopniu eliminuje problem spadku sprawności złoża a koszty eksploatacji rosną jedynie o wartość energii zużytej przez pracującą w układzie pompę obiegową.

Więcej na: https://www.zehnder.pl/produkty-i-systemy/komfortowa-wentylacja-wnetrz/galeria-produktow/wymienniki-gruntowe

Chłodnica z układem sprężarkowym

źródłem chłodu dla urządzenia jest zastosowanie chłodnicy freonowej zamontowanej na kanale nawiewnym. Jest to typowy układ z czynnikiem chłodniczym, który jest połączony z agregatem zewnętrznym od klimatyzatora.  Do zalet tego rozwiązania zaliczamy możliwość stałego podawania zadanej temperatury powietrza, pełną eliminację problemu spadku sprawności złoża oraz największą zdolność chłodzenia. System wymaga zastosowania sterownika do agregatu w celu kontroli pracy sprężarki i  centrali, która pozwoli wysterować automatykę chłodnicy. To rozwiązanie posiada najwyższe koszty eksploatacyjne i może być wykorzystane jedynie latem do schładzania.

Więcej na: https://thesslagreen.com/product/chlodnica-freonowa-coolbox-f/