Oczyszczanie powietrza

Wzrost zanieczyszczenia powietrza stał się codziennym faktem.  Szczególnie wyczuwalny w zwartej zabudowie miejskiej SMOG potęguje emisja szkodliwych substancji z gospodarstw domowych  zwłaszcza w sezonie grzewczym.  Zmusza nas do podjęcia działań w celu ochrony  mieszkańców naszego domu przed tymi zanieczyszczeniami. Standardem stały się codzienne alerty TV odnośnie stężenia tlenków węgla, azotu i siarki, czy najbardziej szkodliwych pyłów PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu.

Czy nasze rekuperatory chronią nas przed skutkiem wdychania złej jakości powietrza?

Głównym celem wentylacji mechanicznej jest zapewnienie skutecznej cyrkulacji powietrza oraz odzysku ciepła. Dzięki zastosowaniu w centralach filtrów wstępnych klasy G1 do G4 powietrze jest oczyszczone. Jednak, aby rekuperator spełniał również funkcję oczyszczacza powietrza należy zastosować  filtr minimum klasy F7, a w przypadku gdy chcemy też usunąć niepożądane zapachy – filtr węglowy.  Mając w domu tak „uzbrojony” system rekuperacji możemy mieć pewność, że nawiewane do pomieszczeń powietrze jest oczyszczone z pyłu zawieszonego, sadzy i zapachów.

Powstaje zatem pytanie o uzasadnienie zastosowania dodatkowych oczyszczaczy. Odpowiedzi należy szukać w informacji jakie zanieczyszczenia one zatrzymują, a są to:  pyły zawieszone, niektóre bakterie i wirusy, pleśń, zarodniki grzybów, odchody roztoczy. Reasumując ich montaż jest uzależniony indywidualnej od potrzeby.

Nasza oferta osuszaczy powietrza

Filtr kanałowy CleanBox